Pluhování

Tato metoda pokládky potrubí, která umožňuje pokládat potrubí od průměru 32mm do 355 mm (HDPE) do maximální hloubky 180 cm je optimální řešení pro zasíťování mezi jednotlivými obcemi levně a rychle. Za jeden den lze položit až 4000 m potrubí, v závislosti na konkrétních podmínkách stavby (křížení cizích inženýrských sítí). Využití metody pluhování doporučujeme z důvodu rentability od minimální délky trasy 1000 m. Je vhodná pro vodovodní řady plynovody, kanalizační potrubí, chráničky, optokabely a vn kabely.

Pokládka potrubí metodou pluhování je uznána Českým plynárenským svazem. V TPG 702 01 – Plynovody a přípojky z polyetylenu. Pluhování plynovodů je schváleno za předpokladu, že použité potrubí má ochranný plášť nebo ochrannou vrstvu.

Technologie umožňuje pokládku více potrubí shodných či rozdílných dimenzí zároveň, je možné zapískování potrubí a současné položení signalizačního vodiče.

Galerie