Řízené vrty

Bezvýkopová technologie řízených výplachových vrtů je vhodným rychlým a levným řešením tam, kde je třeba položit potrubí od průměru 32 mm do 400 mm z materiálu HDPE nebo oceli, s minimálním zásahem do komunikací, pod železničními tratěmi, vodními toky a všude, kde by výkop zatěžoval či znemožňoval běžný provoz nebo život v obcích.

Tato technologie je vhodná pro zhotovení vodovodních řadů, plynovodů, tl. kanalizací a v omezené míře i gravitační kanalizace, chráničky pro další vedení (optika, kabely, apod.)

Délka pokládky jednotlivých úseků závisí na kvalitě podloží a průměru pokládaného potrubí, obvykle se pohybuje mezi 50 až 200 m.

Princip řízeného vrtání

Vrtná hlavice je na svém konci zešikmena tak, aby mohla měnit směr a je vybavena integrovaným vysílačem, data jsou přenášena k obsluze vrtného zařízení a tak je zajištěna možnost korigovat trasu vrtu – směr, hloubku, sklon.

Galerie